5 LAT SUPREMELAB 50% TANIEJ #FOLLOWTHERAINBOW | Prezent do każdego zamówienia

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: Polityce Cookies.

  OK

Regulamin zakupów

REGULAMIN
Regulamin sklepu internetowego https://esklep.bielenda.pl oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl

§1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod domeną internetową https://esklep.bielenda.pl („Sklep”) oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl, którego właścicielem jest Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (dawniej Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie 31-553) przy ul. Fabrycznej 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875566, posiadającą NIP: 9442043784 oraz numer REGON: 356357380,
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców
3. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
4. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. 2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
● Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
● Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
● Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
● w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane
jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

6. Definicje:
Sprzedawca: Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (dawniej Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.) oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U 2019 r. poz. 118 z zm.) z siedzibą w Krakowie 31-553) przy ul. Fabrycznej 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875566, posiadającą NIP: 9442043784 oraz numer REGON: 356357380,
Konsument – zgodnie z art. 22.1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie dostarczenia zamówionego towaru przez Klienta;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, i inne;
Plik cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Klienta w postaci pliku, którą serwer może odczytywać przy ponownym połączeniu się z tego samego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu https://esklep.bielenda. pl oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl;
Polityka prywatności – dokument zawierające informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej Sklepu https://esklep.bielenda. pl oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl
Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową https://esklep.bielenda. pl oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl;
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
7. Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§2.a Rejestracja i logowanie – Konsument
1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę ‘Twoje konto”, Nie masz konta – zarejestruj się a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
3. Dla realizacji zamówienia Klienta konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) także udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu
4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‘Zamawiam i płacę’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‘Zamawiam i płacę’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
5. Po zalogowaniu, Klient w zakładce ‘Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
6. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi elementami zamówienia.
7. W celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Klient powinien przekazać taką informację do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

§2.b Rejestracja i logowanie – Przedsiębiorca
1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę ‘Twoje konto”, Nie masz konta – zarejestruj się a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres siedziby adres email, oświadczenie o posiadaniu wykształcenia kosmetologicznego login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
3. Dla realizacji zamówienia Klienta konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) także udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu
4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‘Zamawiam i płacę’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‘Zamawiam i płacę’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
5. Po zalogowaniu, Klient w zakładce ‘Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
6. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi elementami zamówienia.
7. W celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Klient powinien przekazać taką informację do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

§3 Składanie zamówień.

1. Zamówienia w sklepie internetowym https://esklep.bielenda.pl oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
2. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do indywidualnego konta.
3. Zamówienia na produkty Bielenda oraz Bielenda Professional dostępne w sklepie internetowym są składane za pomocą umieszczenia produktów w koszyku po uprzednim kliknięciu w przycisk „dodaj do koszyka” wybranego produktu.
4. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
5. Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. Klient może złożyć wniosek o wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
6. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta

§4 Ceny towarów.

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w PLN; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty przesyłki oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności – w trzecim kroku Koszyka.
4. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wyrażoną w zł. Ewentualne koszty dostawy są uwzględniane na fakturze. Sprzedawca dostarcza do Klienta fakturę lub korektę faktury w wersji elektronicznej.
5. Na Stronach Produktowych Sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, przelewem internetowym lub BLIKiem. Formy płatności realizowane są przez system Przelewy24
2. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.
3. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o oraz Inpost sp. z o.o.
4. Koszty dostawy uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy, wynoszą od 0 do 11,99 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie w zakładce „Koszty dostawy”.

§6 Realizacja zamówień.

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@bielenda.pl, telefonicznie: 12 261 99 16 lub korespondencyjnie na adres: Dział Reklamacji Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (dawniej Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.) ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem daty ważności produktu.
3. Klientowi przysługuje prawo żądania:
a. wymiany towaru na nowy,
b. naprawy towaru,
c. obniżenia ceny,
d. odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: Dział Reklamacji Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (dawniej Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.) ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków]
5. W przypadku zgłaszania reklamacji należy podać: pełną nazwę reklamowanego produktu, numer partii wraz z datą ważności reklamowanego produktu, opis wady.

§8 Odstąpienie od umowy.
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: esklep.profesjonalny@bielenda.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków_- oświadczenia na piśmie – można w tym celu wypełnić formularz odstąpienia od umowy, dostępny w zakładce Zwrot produktów. Zwrotu produktu można dokonać tylko i wyłącznie w przypadku produktu nieużywanego, nienaruszonego, oryginalnie zapakowanego.
2.W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres: Dział Reklamacji Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (dawniej Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.) ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków
3.Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (dawniej Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
3. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe są przechowywane przez Sprzedawcę tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
4. Pełna klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie: http://bielendaprofessional.pl/polityka-prywatnosci

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

§11 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

1. Umowy zawierane są przez Sklep zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom powszechnym.
4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§12 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: https://esklep.bielenda.pl/regulamin oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl/regulamin
Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie po wejściu w zakładkę Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go w formacie pdf i sporządzić jego wydruk.(możliwość wydruku Regulaminu)
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
 zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 zmiany przepisów prawa,
 zmiany form płatności,
 zmiany sposobów dostawy,
3. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.

DO POBRANIA:
1. Regulamin sklepu internetowego https://esklep.bielenda. pl oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl
2. Wzór formularza odstąpienia od umowy https://esklep.bielenda.pl/zwroty_wymiana_reklamacje.html oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl/zwroty_wymiana_reklamacje.html
3. Wzór formularza reklamacyjnego https://esklep.bielenda.pl/zwroty_wymiana_reklamacje.html oraz https://esklep.bielendaprofessional.pl/zwroty_wymiana_reklamacje.html